Blog

  • Prečo robíme worskhopy zadarmo?

    Úvodný PCM workshop pre tímy je úžasný spôsob ako za 2 hodinky získať základné pochopenie Process Communication Modelu. Veríme, že takouto formou môžeme napomôcť k efektívnejšej komunikácii medzi ľuďmi. Predstavte si, čo všetko by sme dokázali ak by sme lepšie chápali tých druhých. PCM prináša poznatky ktoré Vám v tom napomôžu. čítať viac

  • Typy osobností podľa PCM

    Process Communication Model identifikuje 6 typov osobnosti, ktoré sú zastúpené v každom z nás. Jeden typ osobnosti je pre nás najprirodzenejší a hovoríme mu Báza. Každý typ má svoje preferované vnímanie, komunikačný kanál aj štýl interakcie. čítať viac