Prečo robíme worskhopy zadarmo?

Úvodný PCM workshop pre tímy je úžasný spôsob ako za 2 hodinky získať základné pochopenie Process Communication Modelu. Veríme, že takouto formou môžeme napomôcť k efektívnejšej komunikácii medzi ľuďmi. Predstavte si, čo všetko by sme dokázali ak by sme lepšie chápali tých druhých. PCM prináša poznatky ktoré Vám v tom napomôžu.

Process Communication Model vznikol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.  Poznatky PCM využívalo len malé spektrum profesionálov, ktorí prešli výcvikom a ochranné známky držali tento úžasný koncept dlhé roky mimo záber verejnosti. 

Koncept vychádza z teórie transakčnej analýzy a vznikol z potreby rýchleho nadviazania komunikácie s pacientmi.  Kahlerova práca The Miniscript, ktorá bola ocenená aj cenou Erica Berneho, ponúkala návod na rýchle nadviazanie kontaktu s kýmkoľvek na základe jeho správania počas komunikácie.

Dnes je PCM dostupný pre všetkých, ale napriek tomu na Slovensku málo známy.  Našim cieľom je sprístupniť základné poznatky o tomto najlepšie stráženom tajomstve americkej psychológie (názor autora :-) širokej verejnosti.

Ako hovorí môj kolega Dr. Janko Smik, "skúsenosť je neprenosná, treba si ju zažiť" a preto ponúkame možnosť zažiť si tento unikátny koncept na vlastnej koži počas pár hodín vo vašich priestoroch, zábavnou formou a s praktickými cvičeniami, ktoré obohatia Vaše komunikačné zručnosti a už nikdy nebudete na svet pozerať tak ako predtým.

Nebojte sa a vyskúšajte si to.  Tešíme sa na Vás.

Kontaktujte nás.

Naspäť na Blog