Blog

 • Typy osobnosti trochu inak

  Čo robí Process Communication Model (PCM) jedinečným, je skutočnosť, že je založený na pozorovaní používaného jazyka a neverbálneho správania. Jednoduchým sledovaním používaných slov, tónu, tempa reči, gestikulácie a formulovania viet môžete zistiť, ktorý z typov osobnosti Váš partner práve využíva. čítať viac

 • Ako využiť PCM na motiváciu ľudí

  Motivácia zamestnancov je komplexná téma. V rámci tréningov a coachingu využívame Proces Communication Model ako rámec pre individuálny prístup k motivácii. Process Communication Model umožňuje identifikovať štruktúru osobnosti každého člena tímu.  Každý typ osobnosti má svoje silné stránky, preferované interakčné štýly, preferované prostredie, vlastné psychologické potreby a presne predvídateľnú stresovú sekvenciu. čítať viac

 • Dá sa čokoľvek naučiť z knižky?

  Pýtate sa, čo je toto za hlúpa otázka. Väčšinu vecí sme sa naučili z knižiek, teda aspoň tá staršia generácia, tí mladší sa už všetko učia z internetu. Ale naozaj ste sa to naučili, alebo ste sa o tom len dozvedeli? čítať viac

 • Osobnostný profil - Personality Pattern Inventory

  Podľa PCM máme všetci k dispozícii šesť typov osobnosti, každú s vlastným referenčným rámcom vnímania, silnými stránkami, komunikačnými preferenciami a predvídateľnou stresovou sekvenciou. Prvým krokom identifikácie štruktúry Vašej osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje osobnostné “kondomínium”, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti. čítať viac