O mne

Martin Kadleček, certifikovaný tréner PCM

Podnikám od roku 1996, za toto obdobie som pracoval pre celé spektrum klientov na rôznych projektoch. Efektívna komunikácia je vždy základom každého úspešného projektu.  U nás vo firme využívame PCM pri nábore nových ľudí, v riadení tímu, v komunikácii s klientmi a pri osobnom rozvoji ľudí. V každom projekte koordinujeme prácu viacerých ľudí a rôznych tímov.  Vedieť sa dohodnúť s partnerom na druhej strane, poznať svoje a jeho preferencie, ale aj komunikačné limity je pre nás nevyhnutné. 

Process Communication Model je praktický nástroj k poznaniu ľudí.  Baví ma hravá interakcia modelu, jeho schopnosť porozumieť správaniu a motivácii ľudí.  PCM učí ako efektívnejšie počúvať druhých a ako s nimi nadviazať efektívnu komunikáciu.  Využívanie PCM je úžasná interakčná hra, ktorej pochopenie a využívanie vedie k lepším medziľudským vzťahom.  

Stať sa certifikovaným trénerom PCM bolo pre mňa transformujúcim zážitkom a túto skúsenosť chcem zdieľať s ostatnými. Process Communication Model ponúka jedinečný pohľad na svet všetkým, ktorí majú záujem o zlepšenie komunikácie so svojimi blízkymi alebo na pracovisku.

Školenie v PCM odporúčam každému, kto chce lepšie pochopiť vznik konfliktov, zlepšiť svoje komunikačné zručnosti a posilniť vzťahy s blízkymi. Ak sa chcete dozvedieť viac o sebe, chcete lepšie predávať, riadiť ľudí, alebo efektívnejšie komunikovať, kontaktujte nás.

Ďalší certifikovaní tréneri PCM.