Individuálny prístup k tréningovému procesu.

Tréningy a coachingový program sú primárne zamerané na zlepšenie tímovej práce. Firmy, ktoré rastú potrebujú vybudovať jednotnú komunikačnú kultúru. Pochopenie vnímania a preferencií seba a ostatných vytvára predpoklad na manažovanie skupinovej dynamiky a zvyšovanie výkonnosti. Interaktívny tréning je ako manuál k našej osobnosti, získate neoceniteľné nástroje pre zlepšenie komunikácie s ostatnými. Sami si počas tréningu vyskúšate ako osobné preferencie a vnímanie vplývajú na manažovanie stresu a konfliktov. Interaktívnymi hrami si overíte motiváciu a komunikačné preferencie ostatných. Naučíte sa rozpoznávať vzorce správania v druhých a ako zlepšiť komunikáciu a zvládanie konfliktov. Získajte nástroje na rozpoznanie a pochopenie správania a motivácie rôznych typov osobností. Naučíte sa o mechanizmoch zlyhania a sabotáže, ako sa prejavujú a ako im predchádzať a pozitívne motivovať seba aj druhých.. Chcete vedieť viac? Opýtajte sa nás ako to funguje, zavolajte alebo si naplánujte krátky nezáväzný míting.

Tréningy

 • PCM I

  základné koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie základných konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci získajú praktické nástroje na identifikáciu osobnostných typov, ich preferovaných komunikačných kanálov, zlepšenie komunikácie a predchádzaniu konfliktov. Predpokladom účasti je zodpovedanie osobnostného dotazníka - PCM profilu. Pre známych, bývalých a súčasných klientov, spolupracovníkov a známych našich známych ponúkame špeciálnu zľavu :-), napíšte nám a opýtajte sa.

  mám záujem

 • PCM II

  pokročilé koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie pokročilých konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci prehĺbia svoje poznatky osobnostných typov, ich stresových sekvencií a osvoja si komunikačné postupy k ich pozitívnemu riešeniu a využitiu v osobnej komunikácii alebo riadení.

  mám záujem

 • FREE PCM intro pre Váš tím

  hravý interaktívny workshop

  2 hodinové predstavenie PCM zábavnými cvičeniami a diskusiou. Praktické odskúšanie jednotlivých konceptov a výborný podklad pre ďalšie rozhodovanie o PCM tréningu.  Inšpirácia pre pracovné tímy, školy, alebo organizácie, ktoré vnímajú komunikáciu ako dôležitú súčasť svojho fungovania.

  mám záujem

 • PCM Sales Profil

  kľúč k úspechu v predaji

  Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní zamerať sa na vaše predajné zručnosti, pracovné a komunikačné preferencie. Odhaľuje vaše silné stránky a identifikuje faktory ktoré prispievajú k stresovému správaniu s klientom. Poskytuje stratégiu pre predchádzanie stresových sekvencií.

  mám záujem

 • PCM Coaching

  Individuálne alebo skupinové sedenia za účelom riešenia konkrétnych situácií, s využitím PCM nástrojov. Odporúčame pre klientov, ktorí absolvovali PCM školenie, ale potrebujú si overiť, alebo prehĺbiť svoje poznatky, vyriešiť konkrétne komunikačné problémy na pracovisku. Sedenia sú vedené formou coachingu a mentoringu podľa potrieb účastníkov.

  mám záujem

otvorený SEMINÁR PCM1

Pozývame Vás na otvorený verejný seminár Process Communication Model 1, určený pre kohokoľvek, kto chce lepšie komunikovať, predchádzať konfiktom a motivovať ostatných.

PCM 1 - Kľúčové témy

 

 • Prepnite svoje myslenie do režimu "zapnuté"
 • Spoznajte sa ako nikdy predtým
 • Komunikujte s ostatnými spôsobom, ktorý preferujú
 •  

Vaša osobnosť je jedinečná, komplexná a vyvíjajúca sa.

Z tohto dôvodu komunikácia nikdy nie je univerzálna.

Sila Process Communication Model® spočíva v tom, že sa hodí do akejkoľvek podoby a prostredia, ktoré potrebujete. V PCM 1 si osvojíte logiku, od ktorej sa odvíja všetko ľudské správanie a naučíte sa, ako komunikačný model okamžite aplikovať.

Tento seminár vás naučí, čo potrebujete, aby ste boli a zostali v najlepšej forme a poskytne vám zručnosti, vďaka ktorým sa dokážete spojiť s tým najlepším vo všetkých naokolo.

Čo sa naučíte:

 

Porozumieť samému sebe

Pomocou profilu PCM sa pozriete na seba cez svoje silné stránky a preferencie vašich typov osobnosti. Toto sebapoznanie vám objasní situácie v každodennom živote, ktoré vám umožnia skutočne naplniť vaše potreby, povinnosti a sny.

Sociálna inteligencia

Vďaka hlbšiemu sebapoznaniu budete schopný dekódovať správanie a motiváciu druhých. Toto uvedomenie vás povedie k tomu, aby ste prispôsobili to, čo a ako hovoríte a aby ste čo najzmysluplnejšie komunikovali s ostatnými, vrátane tých, s ktorými ste mali problém komunikovať.

Riadenie stresu

Keď spoznáte tie najúčinnejšie typy komunikácie a komunikačné štýly pre seba i druhých, budete schopný rozpoznať prvé príznaky nesprávnej komunikácie a znovu sa zosúladiť. Táto schopnosť predchádzať nedorozumeniam a konfliktom potlačí stres a všetky jeho neproduktívne prejavy.

PCM 1 vám dáva schopnosti a zručnosti:

 

 • Rozhodovať sa a konať s väčším sebavedomím.

 • Dekódovať ľudské správanie a efektívne prispôsobovať komunikáciu.

 • Zvýšiť produktivitu prostredníctvom pochopenia motivácií.

 • Rozpoznať znaky nedorozumenia a zmeniť neproduktívne správanie.

 • Budovať silnejšie vzťahy založené na zmysluplných prepojeniach.

 

PCM 1: Kľúčové témy

Termíny otvorených tréningov v roku 2024

 • 11. - 12.04.2024 - Bratislava
 • 05. - 06.06.2024 - Bratislava
 • 21. - 22.11.2024 - Bratislava

 

Zistiť viac? kontaktujte nás