Individuálny coaching prostredníctvom Process Communication Modelu

Individuálny coachingový program zameraný na sebapoznanie, pochopenie svojej motivácie, mechanizmov zlyhania a sabotáže, preferencií a spôsobov manažovania stresu. Poznajte motiváciu a komunikačné preferencie ostatných. Naučte sa rozpoznávať vzorce správania v druhých a využite ich pre zlepšenie komunikácie a zvládanie konfliktov. Získajte Váš individuálny osobnostný profil a individuálny tréning, ktorý Vám pomôže v zlepšení komunikačných zručností so všetkými typmi osobností, zvládaní konfliktných situácií a manažovaní motivácie a stresu. Opýtajte sa nás ako to funguje, zavolajte alebo napíšte.

Tréningy

 • PCM I

  základné koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie základných konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci získajú praktické nástroje na identifikáciu osobnostných typov, ich preferovaných komunikačných kanálov, zlepšenie komunikácie a predchádzaniu konfliktov. Predpokladom účasti je zodpovedanie osobnostného dotazníka – Personal Pattern Inventory (PPI).

  mám záujem

 • PCM II

  pokročilé koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie pokročilých konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci prehĺbia svoje poznatky osobnostných typov, ich stresových sekvencií a osvoja si komunikačné postupy k ich pozitívnemu riešeniu a využitiu v osobnej komunikácii alebo riadení.

  mám záujem

 • FREE PCM intro pre Váš tím

  hravý interaktívny workshop

  2 hodinové predstavenie PCM zábavnými cvičeniami a diskusiou. Praktické odskúšanie jednotlivých konceptov a výborný podklad pre ďalšie rozhodovanie o PCM tréningu.  Inšpirácia pre pracovné tímy, školy, alebo organizácie, ktoré vnímajú komunikáciu ako dôležitú súčasť svojho fungovania.

  mám záujem

 • PCM Key to Me

  podrobný osobnostný profil

  Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní rozvinúť Vaše unikátne zručnosti a črty vašej osobnosti. Zameranie je na sebauvedomenie, identifikáciu pozitívneho správania a následne stresových sekvencií. Výborný úvod do PCM.

  mám záujem

 • PCM Sales Profil

  kľúč k úspechu v predaji

  Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní zamerať sa na vaše predajné zručnosti, pracovné a komunikačné preferencie. Odhaľuje vaše silné stránky a identifikuje faktory ktoré prispievajú k stresovému správaniu s klientom. Poskytuje stratégiu pre predchádzanie stresových sekvencií.

  mám záujem

Deň otvorených dverí PCM

Každý mesiac ponúkame krátky úvodný workshop o PCM zdarma pre všetkých. Jedinou podmienkou je registrácia, aby sme Vám rezervovali miesta.

Úvod do Process Communication modelu, typy vnímania a komunikácie.  Spoznajte seba a ostatných.

Základné predstavenie vedecky oceneného objavu Proces Communication Model® a praktické komunikačné cvičenia zamerané na identifikáciu osobnostného kondomínia účastníkov, rôzneho vnímania jednotlivých typov osobnosti a preferovaných kanálov komunikácie. Diskusia k zdrojom komunikačných konfliktov a možností ich riešenia.