Lepšie poznať seba a pochopiť ostatných.

PROCESS COMMUNICATION MODEL

PCM® je komunikačný model, ktorý vám umožní porozumieť, motivovať a komunikovať efektívne so svojím okolím. 

PCM je ako návod k Vašej osobnosti a k správaniu ostatných, ktorý ste nikdy nedostali. Od 1978 PCM využívala NASA pre výber astronautov a zostavovanie efektívnych tímov, dnes to môžete využívať aj Vy.

Process Communication Model® ponúka spoľahlivé a overené metódy identifikácie a pochopenia štruktúry osobnosti a vysvetľuje komunikačnú dynamiku medzi ľuďmi.

V PCM bolo vytrénovaných viac ako jeden a pol milióna ľudí z piatich kontinentov z rôznych oblastí (ako sú manažment, obchod, predaj,vzdelávanie,  politika, medicína, medziľudské vzťahy atď.), ktorí sa zúčastnili  tréningu PCM.

            Pre viac info si pozrite nasledujúce video o PCM.

 

NASA využíva PCM

NASA začala PCM (Process Communication Model®) používať pri výbere a vzdelávaní astronautov už v roku 1978, kedy najala Dr.Taibiho Kahlera ako poradcu v procese výberu kozmonautov. Jedným z jeho úloh bolo určenie typov osobnosti a výber tých, ktorí si navzájom lepšie rozumejú a dokážu navzájom spolupracovať.

Dôvod bol zrejmý – kozmonauti strávia veľa času uzavretí v malom priestore, v stresových a potenciálne nebezpečných situáciách. Pri práci na tomto projekte využil  PCM model, ktorý NASA potom využívala ako základný nástroj pre výber astronautov.
Dnes model používajú riaditelia a manažéri veľkých firiem a korporácií, významní politici aj psychológovia a môžete aj VY!

Chcete vedieť viac?
Príďte na deň otvorených dverí, alebo nám zavolajte!

Dr. Taibi Kahler

Process Communication Model® vytvoril americký psychológ a univerzitný profesor Dr. Taibi Kahler v polovici sedemdesiatych rokov. Skúmal medziľudskú komunikáciu a počas svojej práce s klientmi si všimol, že v každodennom správaní existujú určité vzory, ktoré sú spojené so špecifickými pozitívnymi a negatívnymi reakciami na určité veci a udalosti. Tiež videl rad negatívnych reakcií, ktoré boli spojené so stresom. Taibi došiel k záveru, že na základe toho, čo váš partner hovorí a ako sa chová, môžete spoľahlivo predpovedať jeho reakcie v rôznych stresových situáciách.

Za svoju vedeckú prácu The Miniscript, z ktorej vychádza Process Communication Model® bol Dr. Taibi Kahler ocenený v roku 1977 cenou Erica Berneho za významný vedecký objav (Eric Berne Memorial Scientific Award), ktorú udeľuje International Transaction Analysis Association a je odborníkmi považovaná za Nobelovu ceny v oblasti psychológie.

Dr. Taibi Kahler

Využitie PCM pre BIZNIS

Process Communication Model® ponúka systém nástrojov pre rozvoj kompetencií v rámci vašej organizácie. Sila tohto prístupu spočíva v originalite modelu, ktorý vám umožní pripraviť túto tréningovú investíciu tak, aby zodpovedala firemnej stratégii a potrebám vašich zamestnancov.

 • Management

  Pomôže zlepšiť komunikáciu, motiváciu zamestnancov a organizáciu práce a pracovného priestoru

 • Predaj

  Spoznajte svojho klienta a dosiahnete vynikajúce výsledky

 • Team building

  Zlepšenie tímovej  spolupráce  a zníženie pravdepodobnosti vzniku nedorozumení a konfliktov

 • Individuálny koučing

  Zvyšovanie povedomia a naplnenie potenciálu

 • Team koučovanie

  Maximalizácia talentov

 • Riadenie konfliktov

  Uvoľnenie napätia a riešenie  konfliktov

 • Výber kandidátov

  Ako urobiť najlepšie rozhodnutie a výber

 • Školitelia a tréneri

  Zefektívnenie tréningu a učenia nových kompetencií

Pozorovanie správania podľa PCM

Výskum správania a osobnostných typov, ktorý Dr.Kahler realizoval, potvrdil, že každý z nás je unikátnym mixom šiestich jednoznačne definovaných osobnostných typov.

Každý osobnostný typ je charakterizovaný konkrétnym správaním, svojimi silným stránkami a má svoje psychologické potreby. Každý typ spoznáva a vníma svet svojím preferovaným spôsobom a preferuje svoje obľúbené komunikačné kanály. Dr. Kahler dokázal, že každý typ má svoju predpovedateľnú stresovú sekvenciu – správanie, ktoré demonštruje pod stresom. Práve schopnosť predpovedať správanie pod stresom je jednou z hlavných predností PCM v manažmente, komunikácii, či osobnom raste.

V PCM hovoríme o osobnostných typoch v nás. To nám umožňuje využívať rôzne typy správania a spôsobov komunikácie s rôznymi typmi osobností – potrebujeme sa len naučiť ako. Naša osobnosť je zložená zo všetkých šiestich osobnostných typov, niektoré sú pre nás prirodzené, k iným pristupujeme s väčšou námahou.

Prvým krokom identifikácie Vašej štruktúry osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje osobnostné “kondomínium”, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti.

Ponuka PCM tréningov a služieb

 • PCM I

  základné koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie základných konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci získajú praktické nástroje na identifikáciu osobnostných typov, ich preferovaných komunikačných kanálov, zlepšenie komunikácie a predchádzaniu konfliktov. Predpokladom účasti je zodpovedanie osobnostného dotazníka – Personal Pattern Inventory (PPI).

  mám záujem

 • PCM II

  pokročilé koncepty

  2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie pokročilých konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci prehĺbia svoje poznatky osobnostných typov, ich stresových sekvencií a osvoja si komunikačné postupy k ich pozitívnemu riešeniu a využitiu v osobnej komunikácii alebo riadení.

  mám záujem

 • FREE PCM intro pre Váš tím

  hravý interaktívny workshop

  2 hodinové predstavenie PCM zábavnými cvičeniami a diskusiou. Praktické odskúšanie jednotlivých konceptov a výborný podklad pre ďalšie rozhodovanie o PCM tréningu.  Inšpirácia pre pracovné tímy, školy, alebo organizácie, ktoré vnímajú komunikáciu ako dôležitú súčasť svojho fungovania.

  mám záujem

 • PCM Key to Me

  podrobný osobnostný profil

  Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní rozvinúť Vaše unikátne zručnosti a črty vašej osobnosti. Zameranie je na sebauvedomenie, identifikáciu pozitívneho správania a následne stresových sekvencií. Výborný úvod do PCM.

  mám záujem

 • PCM Sales Profil

  kľúč k úspechu v predaji

  Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní zamerať sa na vaše predajné zručnosti, pracovné a komunikačné preferencie. Odhaľuje vaše silné stránky a identifikuje faktory ktoré prispievajú k stresovému správaniu s klientom. Poskytuje stratégiu pre predchádzanie stresových sekvencií.

  mám záujem

Deň otvorených dverí PCM

Každý mesiac ponúkame krátky úvodný workshop o PCM zdarma pre všetkých. Jedinou podmienkou je registrácia, aby sme Vám rezervovali miesta.

Úvod do Process Communication modelu, typy vnímania a komunikácie.  Spoznajte seba a ostatných.

Základné predstavenie vedecky oceneného objavu Proces Communication Model® a praktické komunikačné cvičenia zamerané na identifikáciu osobnostného kondomínia účastníkov, rôzneho vnímania jednotlivých typov osobnosti a preferovaných kanálov komunikácie. Diskusia k zdrojom komunikačných konfliktov a možností ich riešenia.