Typy osobností podľa PCM

Process Communication Model identifikuje 6 typov osobnosti, ktoré sú zastúpené v každom z nás. Jeden typ osobnosti je pre nás najprirodzenejší a hovoríme mu Báza. Každý typ má svoje preferované vnímanie, komunikačný kanál aj štýl interakcie.

6 Osobnostných typov podľa Process Communication Modelu:

Logik

si myslí, že ak by boli všetci logickí, bolo by menej problémov. Myslenie môže vyriešiť akýkoľvek konflikt či problém. Chcú fakty. „Myslím ….“

Perzister

verí, že základnými cnosťami sú hodnoty. Ich mienka je veľmi silná a majú vyvinuté silné presvedčenie vo väčšine oblastí ich života. Ak sa stretnú s niekým alebo s niečím, najskôr prezentujú svoj názor. „Podľa mňa …“ „Verím …“

Harmonizer

najskôr cíti. Veria, že ak by sa každý z nás naozaj a skutočne staral jeden o druhého, bolo by vo svete menej problémom (a viac harmónie) „Cítim …“

Imaginer

očakáva vonkajšiu stimuláciu (podnet), uprednostňuje čas na reflexiu a usmernenie, ktoré ich povzbudí do konania. „Len mi povedz, čo robiť …“

Rebel

nemyslí ako Logik, nemá názor ako Perzister, necíti ako Harmonizer a neočakáva inštrukcie / usmernenie ako Imaginer. Rebel reaguje – mám rád alebo nemám rád. Život musí byť zábava. „Wow!“, „Super!“ alebo „Nenávidím …“

Promoter

reaguje na realitu prostredníctvom akcií. „Urob to.“ Choď do toho.“