Dá sa čokoľvek naučiť z knižky?

Pýtate sa, čo je toto za hlúpa otázka. Väčšinu vecí sme sa naučili z knižiek, teda aspoň tá staršia generácia, tí mladší sa už všetko učia z internetu. Ale naozaj ste sa to naučili, alebo ste sa o tom len dozvedeli?

Rozdiel medzi poznaním a schopnosťou aplikovať poznanie je obrovský.  Každý z nás sa naučil čítať a písať, ale len malý zlomok ľudí dokáže napísať pútavé príbehy, alebo reportáže.   Väčšina z nás sa naučila behať, ale len zlomok zabehne stovku pod 11 sekúnd alebo odbehne maratón.  

Väčšina z nás číta denne.  Odporúčania ako zbohatnúť, ako zlepšiť svoje vzťahy, ako efektívnejšie komunikovať sú všade okolo nás.  Tieto rady nám dávajú ľudia, ktorí vedia o čom hovoria, majú skúsenosti, dá sa im veriť, napriek tomu málokto vie tieto rady aplikovať do svojho života.  Problém je v tom, že samotné čítanie nikdy nestačí.

Po prvotnom poznaní musí prísť aplikácia, musíme získané poznatky používať v praxi.  Zbaviť sa starých návykov, naštartovať nové, korigovať nesprávne kroky, zlepšovať sa.   Preto je dennodenný tréning jediný spôsob ako sa niečo naozaj naučiť.  Náš organizmus podlieha zákonom prírody a tie hovoria jasne, čo sa nepoužíva zakrpatie, alebo odumrie. 

Môžete čítať nové informácie, získavať nové poznatky, ale bez ich aplikácie do praxe, bez dennodenného tréningu je malá šanca, že ich budete naozaj vedieť používať.  

Pri získavaní nových komunikačných zručností je to o to náročnejšie, že naše vnútorné pochody a automatické reakcie sú tak hlbko zakorenené, že je možné ich korigovať, alebo ovládať len cieľavedomým a uvedomelým tréningom.

Počas tréningu sa naše telo a myseľ musí unaviť, aby sme narazili na limity, ktoré aktívne posunieme na inú úroveň.  Niektorí výnimoční jedinci to zvládnu aj pri čítaní knihy, pre nás priemerných smrtelníkov je potrebný silný zážitok a vynaložená energia, aby sme dokázali sami seba zmeniť.  

A presne toto robíme na našich tréningoch Process Communication Modelu.  Účastníci si sami na vlastnej koži zažijú nové poznatky a potom ich aktívne používajú, narážajú na svoje zaužívané vnútorné pochody, spoznávajú ich lepšie, aplikujú nové poznatky, na záver odchádzajú s rozšíreným poznaním a schopnosťou aplikovať tieto poznatky v denno dennej komunikácii.

Vyskúšajte PCm tréning aj Vy, keď to zvládol Bill Clinton, prečo by ste nemohli aj Vy :-)

Zaujíma ma workshop zdarma.  

Naspäť na Blog