Blog

 • Adaptívna komunikácia pre učiteľov a rodičov

  Výchova detí a ich vzdelávanie je základnou aktivitou, ktorá ovplyvňuje ich ďalší život. Napriek enormnému pokroku, ktorý okolo nás prebieha tieto aktivity stále robíme akoby na slepo. Deti v súčasnosti preberajú veľa krát podvedome nielen správanie svojich rodičov, ale aj správanie iných ľudí v reálnom ale aj online svete. čítať viac

 • Typy osobnosti trochu inak

  Čo robí Process Communication Model (PCM) jedinečným, je skutočnosť, že je založený na pozorovaní používaného jazyka a neverbálneho správania. Jednoduchým sledovaním používaných slov, tónu, tempa reči, gestikulácie a formulovania viet môžete zistiť, ktorý z typov osobnosti Váš partner práve využíva. čítať viac

 • Ako využiť PCM na motiváciu ľudí

  Motivácia zamestnancov je komplexná téma. V rámci tréningov a coachingu využívame Proces Communication Model ako rámec pre individuálny prístup k motivácii. Process Communication Model umožňuje identifikovať štruktúru osobnosti každého člena tímu.  Každý typ osobnosti má svoje silné stránky, preferované interakčné štýly, preferované prostredie, vlastné psychologické potreby a presne predvídateľnú stresovú sekvenciu. čítať viac

 • Dá sa čokoľvek naučiť z knižky?

  Pýtate sa, čo je toto za hlúpa otázka. Väčšinu vecí sme sa naučili z knižiek, teda aspoň tá staršia generácia, tí mladší sa už všetko učia z internetu. Ale naozaj ste sa to naučili, alebo ste sa o tom len dozvedeli? čítať viac