Typy osobnosti trochu inak

Čo robí Process Communication Model (PCM) jedinečným, je skutočnosť, že je založený na pozorovaní používaného jazyka a neverbálneho správania. Jednoduchým sledovaním používaných slov, tónu, tempa reči, gestikulácie a formulovania viet môžete zistiť, ktorý z typov osobnosti Váš partner práve využíva.

Pred viac ako 40 rokmi začlenila NASA do svojich hodnotení astronautov jedinečný model osobnosti nazvaný Process Communication Model (PCM).

PCM vyvinul klinický psychológ Taibi Kahler v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. PCM popisuje, že každý človek má k dispozícii šesť rôznych typov osobností, z ktorých každý má svoj vlastný percepčný referenčný rámec, silné charakterové stránky, preferencie komunikácie a prostredia, psychologické potreby a vysoko predvídateľné správanie v stresových situáciách.

Pri výbere astronautov NASA používa metódy Dr. Kahlera na určenie, ktorí kandidáti majú vhodné stresové reakcie, aby uspeli v náročnom prostredí vesmírnej misie. V priebehu šiestich raketoplánových misií sa prístup Dr. Kahlera použil na identifikáciu, ktorí astronauti by mohli eskalovať svoje správanie pod stresom. Zistenia z týchto predpovedí sa použili na vývoj komplexného tréningového systému v oblasti komunikácie a správania.

PCM nezostal len v NASA. Bývalý americký prezident Bill Clinton použil tento model na zlepšenie svojich komunikačných schopností počas svojej prvej prezidentskej kampane začiatkom 90. rokov v snahe pomôcť sa stotožniť sa s voličmi. PCM metodika sa teraz uplatňuje v celom spektre odvetví od školských osnov až po reštrukturalizáciu spoločností.

Čo robí PCM jedinečným, je skutočnosť, že je založený na pozorovaní používaného jazyka a neverbálneho správania. Jednoduchým sledovaním používaných slov, tónu, tempa reči, gestikulácie a formulovania viet môžete zistiť, ktorý z typov osobnosti Váš partner práve využíva.  Typy osobnosti v PCM boli destilované štatistickými metódami z výskumu správania, tu je obraz tejto typológie bez technického žargónu.

Konektor: Srdečný, citlivý a súcitný, tento typ je inštinktívne empatický a má dobre vyvinutý zmysel pre intuíciu.

Organizátor: Logický, organizovaný a zodpovedný, tento typ je zameraný na údaje a rýchlo prijíma a syntetizuje fakty a nápady.

Poradca: Oddaný, pozorný a svedomitý. Tento typ je motivovaný svojimi presvedčeniami a hodnotami a jeho zmysel je konať väčšie dobro.

Rojko: Imaginatívny a hĺbavý, tento typ je schopný zostať pokojný v chaose, je schopný introspekcie a vyhľadáva samotu.

Muž činu: Charizmatický, presvedčivý a zameraný na činnosť, tento typ potrebuje vzrušenie a ľahko sa prispôsobuje novým situáciám a prostrediam.

Originál: Spontánny, kreatívny a hravý, tento typ žije v danom okamihu, spontánne reaguje, je veľmi výrazný a myslí mimo zaužívaný rámec a normy.

Každý z nás má v sebe všetky typy osobnosti a dokáže ich do určitej miery využívať.  Nenechajte sa „zotročiť“ len jednou z nich.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás, radi pre Vás pripravíme úvodný workshop zdarma.

Zaujíma ma workshop zdarma.  

Naspäť na Blog