Adaptívna komunikácia pre učiteľov a rodičov

Výchova detí a ich vzdelávanie je základnou aktivitou, ktorá ovplyvňuje ich ďalší život. Napriek enormnému pokroku, ktorý okolo nás prebieha tieto aktivity stále robíme akoby na slepo. Deti v súčasnosti preberajú veľa krát podvedome nielen správanie svojich rodičov, ale aj správanie iných ľudí v reálnom ale aj online svete.

Nikto im neposkytol podpornú platformu, ktorá by im dala rámec pochopenia správania a komunikácie ľudí.

Existuje škola, ktorá zvláda rozvíjať všetkých študentov vo svojej rozmanitosti a títo sa učia nie len akademické poznatky, ale aj ako navzájom komunikovať, počúvať sa a spolupracovať s druhými. Nasledujúce video je úžasným príkladom, čo je možné dosiahnuť prostredníctvom aplikovania Adaptívnej komunikácie a process communication modelu.

MUSE Global School je ekologická súkromná škola umiestnená v horách pri Santa Monica v Calabasas, Kalifornii. Poskytuje inovatívne, holistické vzdelávanie študentom od raného detstva až po strednú školu. Päť základných kameňov MUSE vzdelávacej filozofie: Akademické vzdelanie, Sebavedomie, Komunikácia, Udržateľnosť a Vzdelávanie založené na vášni. ...

Pozrite si video ako fungujú učitelia a deti na MUSE základnej škole:

Process Communication Model — PCM — pomáha každému efektívne komunikovať.

 

PCM posilňuje študentov a rodičov tým, že im pomáha: Pozorovať a rozumieť vlastnému správaniu, vrátane dôvodov, prečo sa ich motivácia a správanie v stresových situáciách môže meniť. Pomáha im tiež rozumieť správaniu iných a vedieť, ako s nimi efektívne komunikovať. Nakoniec im pomáha analyzovať konflikty a nedorozumenia a vedieť, ako nájsť riešenie s cieľom vrátiť sa k efektívnej komunikácii.

 

Pomoc študentom pri porozumení typom osobností. PCM pomáha študentom, učiteľom a rodinám efektívne komunikovať prostredníctvom porozumenia typom osobností u ľudí. Existuje šesť základných typov osobností a počas nášho života môžeme zažívať charakteristiky každého z nich. PCM pomáha jednotlivcom rozpoznávať tieto správania u iných aj u seba a dáva im nástroje na návrat k efektívnej komunikácii.

 

Umenie adaptívnej komunikácie. Porozumenie tomu, čo nás motivuje alebo prečo máme problémy komunikovať s niektorými ľuďmi a s inými nie, je kritickou životnou zručnosťou, ktorá je základom virtuálneho vzdelávania v MUSE. PCM pomáha študentom naučiť sa 6 typov osobností, posúdiť preferované štýly komunikácie, prispôsobiť ich štýl, predpovedať správanie a vyriešiť konflikty osobností.