Ako využiť PCM na motiváciu ľudí

Motivácia zamestnancov je komplexná téma. V rámci tréningov a coachingu využívame Proces Communication Model ako rámec pre individuálny prístup k motivácii. Process Communication Model umožňuje identifikovať štruktúru osobnosti každého člena tímu.  Každý typ osobnosti má svoje silné stránky, preferované interakčné štýly, preferované prostredie, vlastné psychologické potreby a presne predvídateľnú stresovú sekvenciu.

Práve schopnosť identifikovať tieto kľúčové charakteristiky osobnosti viedli NASA k adoptovaniu tohto modelu a jeho podrobnému výskumu a následnej štandardizácii, ktorá umožňuje efektívne nasadenie do akejkoľvek organizácie. 

 

Ak máte rôzne pracovné tímy, ktorých členovia potrebujú úzko spolupracovať pod stresom a zároveň podávať spoľahlivý výkon tak PCM Vám vie pomôcť v ich riadení, selekcii členov tímov, čo nových pracovníkov, ale aj riešeniu a predchádzaniu komunikačných konfliktov.

 

Predstavte si, že by ste dokázali spoľahlivo identifikovať signály, že v tíme vzniká nedorozumenie a niektorí členovia prichádzajú do stresu.   Predstavte si, že by ste vedeli presne predpovedať stresovú sekvenciu a eskaláciu negatívneho alebo neproduktívneho správania a dostali by ste návod ako ho zastaviť.  Čo by ste povedali na to, keby ste vedeli vyskladať Váš tím tak, aby boli jednotliví členovia navzájom kompatibilní, alebo aspoň dokázali nájsť spoločnú reč a predchádzať zbytočným konfliktom.

 

PCM ponúka overené nástroje, ako zachytiť signály stresu a ako predchádzať konfliktným situáciám.   Každý typ osobnosti ma presne definovaný spôsob akým prichádza do stresu a počas tréningu sa naučíte ako jednotlivé typy motivovať, ako s nimi komunikovať a upevňovať vzťahy.

Naspäť na Blog

Ak máte záujem o viac informácií prosím neváhajte nás kontaktovať, organizujeme úvodné vzdelávacie workshopy pre firmy a organizácie zdarma.