FREE PCM intro pre Váš tím

Predstavenie základných konceptov PCM zábavnou formou komunikačných cvičení a následnej diskusie.  Praktické odskúšanie jednotlivých konceptov a výborný podklad pre ďalšie rozhodovanie o PCM tréningu.  Optimálne pre pracovné tímy, školy, alebo organizácie, ktoré vnímajú komunikáciu ako dôležitú súčasť svojho fungovania.

Prečo robíme workshopy zadarmo?