Osobnostný profil - Personality Pattern Inventory

Podľa PCM máme všetci k dispozícii šesť typov osobnosti, každú s vlastným referenčným rámcom vnímania, silnými stránkami, komunikačnými preferenciami a predvídateľnou stresovou sekvenciou. Prvým krokom identifikácie štruktúry Vašej osobnosti je on-line dotazník – Personality Pattern Inventory. Po jeho vyplnení získate svoje osobnostné “kondomínium”, ktoré Vám umožní spoznať Vaše individuálne zloženie osobnosti.

Online dotazník Vám poskytne podrobný pohľad na vaše osobnostné kondomínium  - štruktúru osobnosti a je návodom pre pochopenie Vášho správania v denno dennej komunikácii ale aj pod stresom. 

Dotazník je spoľahlivý, anonymný a štatisticky overený nástroj, ktorý identifikuje vašu osobnostnú štruktúru. Dokončenie Vášho hodnotenia vytvorí váš osobný a jedinečný profil a umožní vytvorenie reportov „PCM Key to Me“ a "PCM Sales Profil".

Osobnostný dotazník je nevyhnutným krokom pre účasť na tréningoch PCM I a PCM II.

Ak máte záujem o sebapoznanie a rozvoj Vašich zručností je PPI optimálny nástroj, jeho realizácia zaberie niekoľko desiatok minút, ale pozitívne dopady zo sebapoznania  budú celoživotné. Mám záujem o osobnostný profil.

Mám záujem o osobnostný profil.