PCM Coaching

Individuálne alebo skupinové sedenia za účelom riešenia konkrétnych situácií, s využitím PCM nástrojov.  Odporúčame pre klientov, ktorí absolvovali PCM školenie, ale potrebujú si overiť, alebo prehĺbiť svoje poznatky, či vyriešiť konkrétne komunikačné problémy na pracovisku.  Sedenia sú vedené formou coachingu a mentoringu podľa potrieb účastníkov.