Kontakt

MDI.SK, s. r. o.
Centrála spoločnosti - poštová adresa:
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 918 998 587
E-mail: mdi@mdi.sk

Sídlo - fakturačná adresa
Bieloruská 12, 821 06 Bratislava,
IČO: 36 766 658, IČ DPH: SK2022392680
Zápis: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 45543/B

 

Kontaktný formulár