PCM Key to Me

Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní rozvinúť Vaše unikátne zručnosti a črty vašej osobnosti. Zameranie je na sebauvedomenie, identifikáciu pozitívneho správania a následne stresových sekvencií. Výborný úvod do PCM.