PCM I

2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie základných konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci získajú praktické nástroje na identifikáciu osobnostných typov, ich preferovaných komunikačných kanálov, zlepšenie komunikácie a predchádzaniu konfliktov. Predpokladom účasti je zodpovedanie osobnostného dotazníka – Personal Pattern Inventory (PPI).