Kontakt

Sídlo a kancelária Bratislava

biznis linka, s. r. o.
Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Telefón: +421 918 998 587
E-mail: mdi@mdi.sk

 

IČO: 50790862, DIČ: 2120482694
Zápis: Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 118568/B

 

Kontaktný formulár