PCM Sales Profil

Podrobný osobnostný profil a osobná konzultácia (1 hod.), ktorá umožní zamerať sa na vaše predajné zručnosti, pracovné a komunikačné preferencie. Odhaľuje vaše silné stránky a identifikuje faktory ktoré prispievajú k stresovému správaniu s klientom. Poskytuje stratégiu pre predchádzanie stresových sekvencií.