PCM II

2 dňový interaktívny tréning zameraný na predstavenie pokročilých konceptov PCM. Po jeho absolvovaní účastníci prehĺbia svoje poznatky osobnostných typov, ich stresových sekvencií a osvoja si komunikačné postupy k ich pozitívnemu riešeniu a využitiu v osobnej komunikácii alebo riadení.